Zdravé potraviny

MCP/ modified citrus pectin/ a jeho benefity

Modifikovaný citrusový pektin (MCP) je  druh doplňkové vlákniny (polysacharid) vyráběný z dužiny citrusových plodů, nabízí celou řadu možných výhod. Jde o blokátor galectinu 3.

Co je modifikovaný citrusový pektin?
Přírodní pektin je něco, co všichni známe, i když nevíme, jak se to jmenuje. Jedná se o houbovitou dužinu, která se nachází ve slupkách citrusových plodů, jako jsou pomeranče, limetky, citrony a grapefruity, a také v jablkách a švestkách.

Mezi těmito přírodními pektiny a variantou MCP však existují určité rozdíly. Naše střeva nemohou vstřebávat pektiny přímo z ovoce. Modifikovaná verze má však kratší sacharidové řetězce a nižší molekulovou hmotnost, což umožňuje jeho vstřebávání do krevního oběhu, kde pak může potenciálně působit velmi užitečně.

Mezi potenciální výhody modifikovaného citrusového pektinu patří:

  •  Je přírodním chelatačním činidlem, které je užitečné při odbourávání těžkých kovů.
  •  V modifikované i nemodifikované formě pomáhá zlepšovat některé příznaky srdečních onemocnění, normalizaci hladiny cholesterolu.
  •  Jeho účinky jsou potvrzovány ve studiích u karcinomu prostaty, maligního melanomu, kolorektálního karcinomu a mnohočetného myelomu. /inhibuje adhezi metastatických buněk k endotelu, snižuje invazivitu meta buněk, ovlivňuje angiogenezi, má efekt na rezistenci buněk k chemoterapii, zvyšuje schopnost apoptózy nádorových buněk /
  •  Pomáhá v boji proti průjmu tím, že působí jako prebiotikum.
  •  Výrazně snižuje úmrtnost na sepsi.
  •  Zlepšuje kognitivní schopnosti.

Kromě toho se zdá, že ve srovnání s jinými želírujícími látkami je modifikovaný citrusový pektin spojen s menším počtem vedlejších účinků a může být schopen pomoci odstranit škodlivé kovy, zatímco základní minerály zůstávají nedotčeny.
Většina dosud publikovaných studií o zdravotních přínosech MCP je observačních, malých nebo jinak omezených, takže je berte s rezervou. Předběžný výzkum je však slibný: https://cz.iherb.com/pr/now-foods-modified-citrus-pectin-pure-powder-1-lb-454-g/14339.